Brf Storbragden
Meny

Kontakt

Styrelsen

garden1_orginal.jpg Vi i styrelsen arbetar aktivt för att skapa en bra boendemiljö här i vår förening, och vi vill att alla medlemmar ska kunna känna sig delaktiga. Ett tryggt boende och en bra gemenskap är viktigt för oss!
Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och ansvarar för ekonomi och skötsel av fastigheten. Vi sammanträder en gång i månaden. Om du vill att något ärende ska tas upp på dessa möten så kontakta styrelsen skriftligen eller via mail.
E-post till styrelsen:
info@brf-storbragden.se
Adress till styrelsen:
Brf. Storbragden
Baskemöllegatan 3D
214 40 Malmö
Styrelsen består av:
Ordförande, Jenny Mårtensson, 0703-309670
Vice Ordförande, Sten Odelberg, 0735-106926
Kassör, Lena Nilsson, 0702-241885
Sekreterare, Johanna Yourstone: 070-7989231
Ledamot, Emelie Peterson: 0708-531161
Suppleant, Peter Norén: 0707-320656
Suppleant, Oliwer Karlsson: 0760-172533

Brf Storbragden - Baskemöllegatan 3D - 214 40 Malmö - info@brf-storbragden.se